بررسی و رسیدگی به شکایت¬های مرتبط با آرای هیأت¬های ممیزه دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

تعداد بازدید:۴۰۴۹
شناسه۱۹۸
عنوان خدمت/وظیفهبررسی و رسیدگی به شکایت¬های مرتبط با آرای هیأت¬های ممیزه دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی
ار‌ائه دهندهمرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمدرخواست کتبی متقاضی، گزارش هیأت ممیزه مربوطه، شناسنامه علمی متقاضی ارتقا و مستندات علمی وی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://hohm.msrt.ir/fa
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیأت علمی و دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و اعلام نظر درخصوص درخواست آن‌دسته از اعضای هیأت علمی که نسبت به آرای اولیه و بازبینی هیأت ممیزه مربوطه اعتراض دارند.

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۴ )