انتخاب و معرفی اعضای هیأت علمی نمونه کشوری

تعداد بازدید:۲۴۰۲
شناسه۱۹۶
عنوان خدمت/وظیفهانتخاب و معرفی اعضای هیأت علمی نمونه کشوری
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی
ار‌ائه دهندهمرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمنامه معرفی موسسه به همراه فرم¬های تکمیل شده و صورتجلسات ذی¬ربط
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://hohm.msrt.ir/fa
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیأت علمی به¬عنوان شخصیت حقیقی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به¬عنوان شخصیت حقوقی
شناسنامه خدمت دانلود
آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴ )