صدور احکام اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیاتهای امنای دانشگاهها ..

تعداد بازدید:۸۰۴۰
کد۱۹۳
عنوان خدمت/وظیفهصدور احکام اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیاتهای امنای دانشگاهها ..
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمصورتجلسه هیات امنا در خصوص تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی – درخواست دبیر هیات امنا
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://hohm.msrt.ir/fa
معرفی خدمت گیرند(گان)دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

صدور احکام اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات¬های امنای دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴ )