صدور احکام اعضای حقیقی هیات های امنا دانشگاه های غیردولتی

تعداد بازدید:۱۵۶۰
کد۱۹۲
عنوان خدمت/وظیفهصدور احکام اعضای حقیقی هیات های امنا دانشگاه های غیردولتی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمنامه درخواست نماینده هیأت مؤسس به همراه اصل صورتجلسه هیأت مؤسس مبنی بر انتخاب افراد پیشنهادی- فرم مشخصات اعضای پیشنهادی -رزومه افراد پیشنهادی - کپی شناسنامه، کارت ملی و حکم کارگزینی آنان- مدارک حوزوی روحانی پیشنهادی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://hohm.msrt.ir/fa
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی غیردولتی- غیر انتفاعی
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

صدور احکام اعضای حقیقی هیات های امنا دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی غیردولتی -غیر انتفاعی

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )