تنظیم،تاییدوابلاغ آیین نامه های موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور

تعداد بازدید:۱۶۹۵
کد۱۹۰
عنوان خدمت/وظیفهتنظیم،تاییدوابلاغ آیین نامه های موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازممصوبات هیات امنای متناسب با آیین نامه مربوطه. در خصوص بخشنامه ها حسب نیاز دستگاه
درخواست الکترونیکی خدمات https://hohm.msrt.ir/fa/regulation
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری وابسته به وزارت عتف و سایر دستگاه های اجرایی.
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )