صدور گواهی سیستم نمره دهی و تعداد واحدها و دروس رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۳۴۴۵
شناسه۱۸۹
عنوان خدمت/وظیفهصدور گواهی سیستم نمره دهی و تعداد واحدها و دروس رشته های تحصیلی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازماصل دانشنامه و کپی آن + فرم درخواست
شناسنامه خدمت دانلود
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۳ )