صدور گواهی سیستم نمره دهی برای مدارک غیرپزشکی آموزش عالی کشور

تعداد بازدید:۱۹۱۶۵
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۴۲۳۲۱۱۰۱
کد۱۸۹
عنوان خدمت/وظیفهصدور گواهی سیستم نمره دهی برای مدارک غیرپزشکی آموزش عالی کشور
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
نوع خدمتG2C
نوع ار‌ائهحضوری
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت-
مرحله دوم - درخواست خدمت-
مرحله سوم - تولید خدمت-
مرحله چهارم - ارائه خدمت-
مدارک لازماصل دانشنامه و کپی آن + فرم درخواست
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشجویان
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۰۵ )