برگزاری جشنواره ملی رویش

تعداد بازدید:۳۱۵
شناسه۱۷۳
عنوان خدمت/وظیفهبرگزاری جشنواره ملی رویش
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمعاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمدانشجو بودن و عضو کانون
آدرس وب سایتhttps://farhangi.msrt.ir/fa/news/category/310
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

برگزاری جشنواره کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و مذهبی (رویش برای دانشجویان سراسر کشور)

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )