برگزاری مجامع عمومی اتحادیه‌های اتجمن های علمی

تعداد بازدید:۵۰۸
شناسه۱۷۲
عنوان خدمت/وظیفهبرگزاری مجامع عمومی اتحادیه‌های اتجمن های علمی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمعاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمگواهی اشتغال به تحصیل- کپی مدرک دانشجویی
آدرس وب سایتhttp://farhangi.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی
شناسنامه خدمت دانلود
آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )