حمایت از اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی

تعداد بازدید:۱۴۵۳
شناسه۱۷۱
عنوان خدمت/وظیفهحمایت از اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمعاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازماحراز شورای مرکزی و دبیر اتحادیه انجمن علمی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://farhangi.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی طرح‌ها و برنامه‌های اتحادیه‌های انجمن علمی دانشجویی و تخصیص اعتبار برای اجرایی کردن آنان

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )