تمدید موافقت اصولی پارک علم و فناوری/پردیس علم و فناوری

تعداد بازدید:۳۰۴۴
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۸۲۳۶۱۱۰۱
کد۱۷۰
عنوان خدمت/وظیفه تمدید موافقت اصولی پارک علم و فناوری/پردیس علم و فناوری
دسته بندیکسب و کار
ار‌ائه دهندهمعاونت پژوهش و فناوری
نوع خدمتG2B, G2G
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی-غیر الکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی
مدارک لازمبرنامه کاری و گزارش عملکرد
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://techno.msrt.ir
پست الکترونیکیPio@msrt.ir
شماره تماس82233565
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه نهادهای دولتی و خصوصی
محل برگزاریدفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری گروه ایجاد و توسعه
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

شامل تمدید مجوز اصولی پارک علم و فناوری / پردیس علم و فناوری

 

عناوین فرایندهای خدمت:

۱. درخواست برنامه کاری و گزارش عملکرد از پارک / پردیس علم و فناوری
۲. بررسی مدارک و گزارشات عملکرد توسط دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری
۳. تعامل با پارک / ‏‬ پردیس به منظور تکمیل مدارک و مستندات و تصحیح گزارش عملکرد
۴. در صورت لزوم بازدید از پارک / پردیس علم و فناوری توسط دفتر
۵. بررسی موضوع در کارگروه تخصصی فناوری
۶. بررسی موضوع در کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش
۷. طرح در شورای گسترش آموزش عالی
۸. ارسال نامه تمدید مجوز

 

 

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳ )