تمدید مجوز اصولی پارک علم و فناوری

تعداد بازدید:۲۶۱۰
شناسه۱۷۰
عنوان خدمت/وظیفهتمدید مجوز اصولی پارک علم و فناوری
دسته بندیکسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه ریزی امور فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمبرنامه کاری و گزارش عملکرد
درخواست الکترونیکی خدمات http://techno.msrt.ir
پست الکترونیکیtechno.eijad@msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه نهادهای دولتی و خصوصی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

شامل تمدید مجوز اصولی پارک علم و فناوری

 

عناوین فرایندهای خدمت:

۱. درخواست برنامه کاری و گزارش عملکرد از پارک
۲. بررسی مدارک و گزارشات عملکرد توسط دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری
۳. تعامل با پارک به منظور تکمیل مدارک و مستندات و تصحیح گزارش عملکرد
۴. در صورت لزوم بازدید از پارک علم و فناوری توسط دفتر
۵. بررسی موضوع در کارگروه تخصصی فناوری
۶. بررسی موضوع در کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش
۷. طرح در شورای گسترش آموزش عالی
۸. ارسال نامه تمدید مجوز

 

 

آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )