صدور مجوز اصولی پارک علم و فناوری

تعداد بازدید:۳۷۴۶
شناسه۱۶۹
عنوان خدمت/وظیفهصدور مجوز اصولی پارک علم و فناوری
دسته بندیکسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه ریزی امور فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمبرنامه کاری، پرسشنامه تأسیس پارک علم و فناوری بهمراه مستندات زمین و ساختمان واگذار شده به پارک توسط سازمان مؤسس
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://techno.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه نهادهای دولتی و خصوصی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

شامل صدور مجوز اصولی پارک علم و فناوری

 

عناوین فرایندهای خدمت:

۱. ارسال درخواست تاسیس و راه‌اندازی پارک علم و فناوری و مستندات موردنیاز توسط متقاضی
۲. بررسی درخواست در دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری
۳. تعامل با متقاضی به منظور تکمیل مدارک و مستندات و تصحیح پرسشنامه
۴. بازدید از زمین و ساختمان‌های تخصیص داده شده به پارک توسط دفتر
۵. بررسی درخواست در کارگروه تخصصی فناوری
۶. بررسی درخواست در کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش
۷. طرح در شورای گسترش آموزش عالی
۸. ابلاغ مجوز به متقاضی

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۴ )