لغو مجوز اصولی پارک علم و فناوری

تعداد بازدید:۲۸۲۴
شناسه۱۶۸
عنوان خدمت/وظیفهلغو مجوز اصولی پارک علم و فناوری
دسته بندیکسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه ریزی امور فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمگزارش عملکرد
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://techno.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه نهادهای دولتی و خصوصی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

شامل لغو مجوز اصولی پارک‌های علم و فناوری

 

عناوین فرایندهای خدمت:

۱. درخواست گزارش عملکرد از پارک
۲. بررسی مدارک و گزارشات عملکرد توسط دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری
۳. در صورت لزوم بازدید از پارک علم و فناوری توسط دفتر
۴. بررسی موضوع در کارگروه تخصصی فناوری
۵. بررسی موضوع در کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش
۶. طرح در شورای گسترش آموزش عالی
۷. ارسال نامه لغو مجوز اصولی

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳ )