صدور مجوز قطعی پارک علم و فناوری

تعداد بازدید:۲۰۸۳
شناسه۱۶۷
عنوان خدمت/وظیفهصدور مجوز قطعی پارک علم و فناوری
دسته بندیکسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه ریزی امور فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمبرنامه راهبردی و طرح کسب و کار ۵ ساله، اساسنامه، طرح جامع عمرانی مصوب، فرم تبدیل وضعیت پارک بهمراه مستندات واگذاری اراضی پارک، زمین و ساختمان مناسب، نمودار سازمانی بهمراه پست‏های سازمانی مصوب هیات امنا، احکام اعضای شورا و رئیس پارک با تائید بالاترین مقام سازمان مؤسس
درخواست الکترونیکی خدمات http://techno.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه نهادهای دولتی و خصوصی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

شامل صدور مجوز قطعی پارک‌های علم و فناوری

 

عناوین فرایندهای خدمت:

۱- ارسال درخواست تبدیل وضعیت مجوز از اصولی به قطعی و مستندات موردنیاز توسط متقاضی
۲- بررسی درخواست در دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری
۳- تعامل با متقاضی به منظور تکمیل مدارک و مستندات
۴- بازدید از پارک علم و فناوری توسط دفتر
۵- بررسی درخواست در کارگروه تخصصی فناوری
۶- بررسی درخواست در کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش
۷- طرح در شورای گسترش آموزش عالی
۸- ابلاغ مجوز به متقاضی

 

آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )