تایید نقشه معماری پروژه های در دست مطالعه دانشگاهها ..

تعداد بازدید:۴۲۱۰
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۳۰۴۲۳۳۷۰۰۰
کد۱۶۴
عنوان خدمت/وظیفهتایید نقشه معماری پروژه های در دست مطالعه دانشگاهها ..
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهاداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی
نشانی
نوع خدمتG2G
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمت-
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی
مدارک لازمموافقت نامه تملک داراییهای سرمایه‌ای پروژه مذکور یا مصوبه هیات امناء
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir
شماره تماس82233348
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و تایید نقشه معماری پروژه‌های در دست مطالعه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

 

عناوین فرایندهای خدمت:

۱- ارسال نقشه‌های معماری پروژه‌های عمرانی توسط دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
۲- بررسی کارشناسی نقشه‌ها براساس قرارداد متبادله با مهندسین مشاور
۳- تایید نقشه

 

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )