تایید نقشه معماری پروژه های در دست مطالعه دانشگاهها ..

تعداد بازدید:۴۰۹۹
کد۱۶۴
عنوان خدمت/وظیفهتایید نقشه معماری پروژه های در دست مطالعه دانشگاهها ..
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهاداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمموافقت نامه تملک داراییهای سرمایه‌ای پروژه مذکور یا مصوبه هیات امناء
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و تایید نقشه معماری پروژه‌های در دست مطالعه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

 

عناوین فرایندهای خدمت:

۱- ارسال نقشه¬های معماری پروژه¬های عمرانی توسط دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
۲- بررسی کارشناسی نقشه¬ها براساس قرارداد مشاور
۳- تایید نقشه

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )