توزیع اعتبار بین دانشگاهها از محل اعتبارات متمرکز مدیریت سبز

تعداد بازدید:۲۶۳۶
کد۱۶۳
عنوان خدمت/وظیفه توزیع اعتبار بین دانشگاهها از محل اعتبارات متمرکز مدیریت سبز
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهاداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازممستندات و اطلاعات مربوط به طرح و قراردادهای اجرایی پروژه¬های مدیریت سبز
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان) دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و ارزیابی پروژه‌های زیرمجموعه مدیریت سبز و توزیع اعتبار بین دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری از محل اعتبارات متمرکز مدیریت سبز

 

عناوین فرایندهای خدمت:

۱- ارسال فرمها به دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی
۲- تکمیل فرمها توسط دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی
۳- بررسی کارشناسی فرمها
۴- ارسال به سازمان برنامه
۵- تهیه موافقتنامه
۶- توزیع اعتبار

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )