توزیع اعتبار بین دانشگاهها از محل اعتبارات متمرکز تملک داراییهای سرمایه ای وزارت

تعداد بازدید:۲۵۱۵
کد۱۶۲
عنوان خدمت/وظیفهتوزیع اعتبار بین دانشگاهها از محل اعتبارات متمرکز تملک داراییهای سرمایه ای وزارت
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهاداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمابلاغ اعتبارات متمرکز تملک داراییهای سرمایه‌ای ردیفهای مسجد، ورزشی، ۵۰% آموزشی، ۵۰% خیرین و ۵۰% پژوهشی، دریافت فرمهای درخواست دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری جهت دریافت اعتبار از ردیفهای مذکور
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان) دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی فرمهای درخواست مسجد، ورزشی، ۵۰% آموزشی، ۵۰% خیرین و ۵۰% پژوهشی به منظور توزیع اعتبار از محل ردیفهای متمرکز تملک داراییهای سرمایه‌ای بین دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

 

عناوین فرایندهای خدمت:

۱- ارسال فرمها به دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
۲- تکمیل فرمها توسط دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
۳- بررسی کارشناسی فرمها
۴- ارسال به سازمان برنامه
۵- تهیه موافقتنامه
۶- توزیع اعتبار

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )