تایید بخش تملک داراییهای سرمایه ای بودجه تفصیلی دانشگاهها

تعداد بازدید:۲۶۹۰
کد۱۶۱
عنوان خدمت/وظیفهتایید بخش تملک داراییهای سرمایه ای بودجه تفصیلی دانشگاهها
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهاداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمابلاغ اعتبارات متمرکز تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاه، ابلاغ اعتبارات ملی تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاه، مصوبه هیات امنا
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://budget2.msrt.ir/
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و تایید بخش تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

 

عناوین فرایندهای خدمت:

 

۱- تهیه پیش نویس و انعکاس اطلاعات در سامانه بودجه تفصیلی
۲- بررسی کارشناسی
۳- تایید بودجه تفصیلی
۴- ارجاع به کارتابل ریس دستگاه
۵- ارسال به دفتر بودجه و تشکیلات وزارت
۶- ارسال به کمیسیون دائمی
۷- تایید نهایی

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۷ )