تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۴۷۹۷
شناسه۱۵۹
عنوان خدمت/وظیفهتبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی
ار‌ائه دهندهمرکز جذب اعضای هیات علمی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمارسال درخواست به همراه شناسنامه علمی فرد متقاضی (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی) و سایر مدارک فرد مطابق شیوه نامه کپی برابر اصل مدارک : اولین و آخرین حکم کارگزینی – نامه دانشگاه (درخواست تبدیل وضعیت ) – کپی شناسنامه تمام صفحات – کارت ملی و تمامی مدرک تحصیلی (یا ارزشنامه مدرک تحصیلی اگر مدرک خارجی باشد ) – پایان خدمت – حکم بورس و در صورت بورس بودن
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://farakhanjazb.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیات علمی ستادی وزارت عتف و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

این فرآیند برای ارایه خدمت حین اشتغال عضویت هیات علمی دانشگاههای دولتی کشور صورت می پذیرد که شامل خدمات زیر خواهد بود:
• تبدیل وضعیت استخدامی اعضای پیمانی و رسمی - آزمایشی
• تبدیل وضعیت کارشناس رسمی قطعی به به هیأت علمی رسمی

 

عناوین فرایندهای خدمت:

 

۱- ثبت درخواست در دانشگاه
۲- تکمیل اطلاعات توسط متقاضی تبدیل وضعیت
۳- زیرفرآیند استعلام
۴- زیرفرآیند تحقیق
۵- زیر فرآیند کارگروه علمی یا کمیسیون ماده یک
۶- زیرفرآیند کارگروه عمومی
۷- زیرفرآیند هیات اجرائی دانشگاه
۸- زیرفرآیند کارشناسی ادارات داخلی مرکز جذب
۹- زیرفرآیند هیات مرکزی جذب وزارت عتف

 

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴۸ )