صدور مجوز کبر سن

تعداد بازدید:۳۸۰۷
شناسه۱۵۸
عنوان خدمت/وظیفهصدور مجوز کبر سن
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمرکز جذب اعضای هیات علمی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازماسکن مدارک هویتی نظیر کارت ملی و شناسنامه- در صورت وجود انواع مستندات خواسته شده نظیر: دانشگاهی، حوزوی، خبرگان بدون مدرک، پژوهشی، اجرایی، توانمندی ها، افتخارات، سوابق فرهنگی و اجتماعی، آموزش، احکام کارگزینی، رزومه علمی، توصیه نامه
معرفی خدمت گیرند(گان)متقاضیان جذب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی دولتی که بیشتر از سن مجاز جذب دارند
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

عناوین فرایندهای خدمت:

 

۱- ارسال درخواست دانشگاه
۲- بررسی مستندات و مدارک
۳- بررسی در کمیته منتخب
۴- بررسی در جلسات هیات مرکزی
۵- صدور مجوز

 

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۷ )