ارزیابی عملکرد مدیریتی دانشگاهها، پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۱۹۹۳
شناسه۱۵۶
عنوان خدمت/وظیفه ارزیابی عملکرد مدیریتی دانشگاهها، پژوهش و فناوری
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری
مدارک لازم- برنامه راهبردی دانشگاه - صورتجلسات هیات امنا و کمیسیون دائمی، هیات رئیسه، شورای نظارت، هیات اجرایی منابع انسانی غیرهیات علمی در دوران تصدی مدیریت رئیس دانشگاه - بودجه تفصیلی و اصلاحیه های مربوطه در دوران مدیریت رئیس دانشگاه - گزارشات منابع انسانی (هیات علمی و غیرهیات علمی)
معرفی خدمت گیرند(گان)رؤسای موسسه، دانشگاه و پژوهشگاه
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

ارزیابی عملکرد مدیریتی رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که برحسب مورد و برمبنای تقاضای حوزه وزارت توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف انجام می‌شود.

عناوین فرآیندهای خدمت:

 1. درخواست حوزه وزارتی
 2. تشکیل تیم در مرکز نظارت
 3. برگزاری جلسه تیم در مرکز نظارت برای بررسی مستندات و گزارشات دریافتی
 4. اطلاع رسانی به رئیس دانشگاه مربوطه و درخواست آماده کردن مدارک لازم
 5. تشکیل جلسه در دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه (دریافت گزارش عملکرد ارائه شده از سوی رئیس و انعکاس بازخوردهای واصله به وزارت متبوع از نحوه عملکرد رئیس)
 6. جلسه با هیأت رئیسه دانشگاه به منظور تکمیل فرم ارزیابی عملکرد (مدیریتی) رؤسای دانشگاه‌ها
 7. بازدید میدانی و مصاحبه با ذینفعان اعم از اعضای هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان، انجمن‌ها و گروه‌ها
 8. جلسه با شورای دانشگاه به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی فرم ارزیابی عملکرد رؤسا
 9. برگزاری جلسه اولیه جمع بندی با حضور هیأت رئیسه و دریافت توضیحات ایشان در خصوص اطلاعات دریافتی از بازدید میدانی
 10. برگزاری جلسه جمع بندی و ارائه توصیه‌های لازم در جهت بهبود عملکرد رئیس دانشگاه
 11. ارائه گزارش کامل به مقام وزارت
آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )