ارزیابی عملکرد هیات های استانی

تعداد بازدید:۴۰۶۲
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۴۲۳۶۹۱۰۲
کد۱۵۵
عنوان خدمت/وظیفهارزیابی عملکرد هیات های استانی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی
مدارک لازم مستندات قابل ارائه به تناسب شاخص های موجود در ارزیابی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://hes.msrt.ir
شماره تماس82233950
هزینهندارد
معرفی خدمت گیرند(گان)هیأت های نظارت استانی
محل برگزاریخدمت ازطریق سامانه ارائه می شود
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

در راستای استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و پس از ابالغ آئین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره ۱۰۸۵۷۷/و مورخ ۲۴/‏۰۵/‏۹۶‬ ضرورت دارد به منظور بهبود مستمر عملکرد هیأت‌های استانی و دبیرخانه‌های مربوط، بر اساس مؤلفه‌های عملکردی، فعالیت‌های هیأت‌های مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد.

مراحل فرایند ارزیابی:

  1. تکمیل اطلاعات در سامانه جامع آموزش عالی، بخش هیأت نظارت استانی
  2. بررسی در کارگروه ارزیابی هیأت‌های نظارت استانی
  3. امتیازدهی و رتبه بندی هیأت‌ها
  4. تهیه گزارش ارسالی
  5. بایگانی گزارش در مرکز
  6. ارسال نتایج و گزارش‌ها به هیأت‌ها
آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳ )