ارزیابی عملکرد هیات های استانی

تعداد بازدید:۲۸۵
شناسه۱۵۵
عنوان خدمت/وظیفهارزیابی عملکرد هیات های استانی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمکاربرگهای خود ارزیابی، مستندات قابل ارائه به تناسب شاخص های موجود در کاربرگ
هزینهندارد
معرفی خدمت گیرند(گان)هیأت های نظارت استانی
محل برگزاریخدمت ازطریق سامانه ارائه می شود
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

در راستای استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و پس از ابالغ آئین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره ۱۰۸۵۷۷/و مورخ ۲۴/‏۰۵/‏۹۶‬ ضرورت دارد به منظور بهبود مستمر عملکرد هیأت های استانی و دبیرخانه های مربوط، بر اساس مؤلفه های عملکردی، فعالیت های هیأت های مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد.

مراحل فرایند ارزیابی:

  1. ارسال کاربرگ های خودارزیابی به هیأت های استانی
  2. جمع آوری کاربرگها در موعد مقرر
  3. بررسی در کارگروه ارزیابی هیأت های نظارت استانی
  4. امتیازدهی و رتبه بندی هیأت‌ها
  5. تهیه گزارش ارسالی
  6. بایگانی گزارش در مرکز
  7. ارسال نتایج و گزارش‌ها به هیأت‌ها
آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )