ارزیابی عملکرد هیات های استانی

تعداد بازدید:۳۱۹۰
شناسه۱۵۵
عنوان خدمت/وظیفهارزیابی عملکرد هیات های استانی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازم مستندات قابل ارائه به تناسب شاخص های موجود در ارزیابی
درخواست الکترونیکی خدماتhes.msrt.ir
شماره تماس82233950
هزینهندارد
معرفی خدمت گیرند(گان)هیأت های نظارت استانی
محل برگزاریخدمت ازطریق سامانه ارائه می شود
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

در راستای استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و پس از ابالغ آئین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره ۱۰۸۵۷۷/و مورخ ۲۴/‏۰۵/‏۹۶‬ ضرورت دارد به منظور بهبود مستمر عملکرد هیأت‌های استانی و دبیرخانه‌های مربوط، بر اساس مؤلفه‌های عملکردی، فعالیت‌های هیأت‌های مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد.

مراحل فرایند ارزیابی:

  1. تکمیل اطلاعات در سامانه جامع آموزش عالی، بخش هیأت نظارت استانی
  2. بررسی در کارگروه ارزیابی هیأت‌های نظارت استانی
  3. امتیازدهی و رتبه بندی هیأت‌ها
  4. تهیه گزارش ارسالی
  5. بایگانی گزارش در مرکز
  6. ارسال نتایج و گزارش‌ها به هیأت‌ها
آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )