بازدید از دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی

تعداد بازدید:۴۷۶۴
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۱۱۱
کد۱۵۴
عنوان خدمت/وظیفهبازدید از دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتغیر الکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی
مدارک لازمموسسات بایستی کلیه اطلاعات اعم از اراضی، تشکیلات، اشخاص، فعالیت های فرهنگی و پژوهشی خود را در سامانه جامع آموزش عالی HES ثبت نمایند. ضمنا لازم است که فایل مربوط به آیتم های زیر را در سامانه بارگذاری نمایند: ۱- تصویر مدارک شناسنامه ای ۲- تصویر نامه صلاحیت عمومی مرکز جذب اعضای هیأت علمی ۳- تصویر مدرک تحصیلی اشخاص هیأت علمی ۴- تصویر حکم کارگزینی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://hes.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)اشخاص حقیقی (دانشجو- هیأت علمی) اشخاص حقوقی (موسسه، سایر واحدهای ستاد وزارت عتف)
محل برگزاریبخشی از فرایند این خدمت شامل ارائه اطلاعات، مدارک و مستندات موسسات می باشد که به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه جامع آموزش عالی انجام می شود.
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بازدید از موسسات و دانشگاهها یا به صورت دوره ای و برنامه ریزی شده بوده یا به صورت موردی و درصورت طرح شکایت علیه یک موسسه انجام می شود.

عناوین فرآیندهای خدمت:

 • قبل از بازدید
 1. انتخاب دانشگاه یا موسسه موردنظر برای بازدید
 2. اطلاع رسانی به موسسه برای به روزرسانی اطلاعات در سامانه HES
 3. جمع آوری اطلاعات از سامانه HES
 4. انتخاب اعضای گروه بازدیدکننده
 5. صدور احکام برای گروه بازدیدکننده
 6. اطلاع رسانی به مسئولین محل مورد بازدید – برای بازدیدهای موردی بدون اطلاع قبلی
 • حین بازدید
 1. تشکیل جلسه با هیأت رئیسه
 2. بررسی مستندات ساختار و تشکیلات، برنامه راهبردی و عملیاتی و غیره
 3. بازدید میدانی فضاهای کالبدی، آموزشی، اداری، مصاحبه با دانشجویان و اعضای هیأت علمی و غیره
 4. برگزاری جلسه پایانی تیم بازدید کننده با مسئولین موسسه و ارائه خلاصه بازدید
 • پس از بازدید
 1. مطالعه اطلاعات و مستندات جمع آوری شده از بازدید
 2. استخراج کاربرگ ج
 3. تهیه و ارسال گزارش
آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۷ )