مدیریت عملکرد ستاد و صف بر اساس دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی

تعداد بازدید:۴۴۵۱
شناسه۱۵۳
عنوان خدمت/وظیفهمدیریت عملکرد ستاد و صف بر اساس دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمبه تناسب شاخص های مطرح در ارزیابی عملکرد (عمومی، اختصاصی) لازم است که مستنداتی از سوی واحد ارزیابی شونده ارائه شود.
درخواست الکترونیکی خدمات https://natak.msrt.ir
شماره تماس82233959-82233947
هزینهندارد
معرفی خدمت گیرند(گان)خدمت گیرنده اصلی ، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه بوده و بخش های زیر بعنوان ذینفعان این خدمت مطرح می شوند. اشخاص حقوقی (دانشگاه و موسسات پژوهشی و پارک ها، سایر واحدهای ستاد وزارت عتف)
محل برگزاریاین خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود.
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

- مدیریت عملکرد ستاد و صف (دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) بر اساس دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی

- ارزیابی کلان عملکرد سالیانه وزارت عتف (صف و ستاد) به نحوی انجام می‌شود که کلیه شاخص‌های عمومی و اختصاصی (به تناسب ماهیت واحدهای ارزیابی شونده) از واحدهای ستاد و صف دریافت شده، توسط مرکز نظارت بررسی شده و برای سازمان امور استخدامی ارسال می‌شود.

  • درحوزه ستاد، واحد سازمانی اطلاعات موردنیاز برای گزارش را از متولی داده در ستاد وزارت دریافت می‌کند
  • در حوزه صف، اطلاعات را از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوی دریافت می‌کند

عناوین فرایندهای خدمت:

  1. اطلاع رسانی درخصوص آغاز فرایند ارزیابی عملکرد از سوی واحد متولی ارزیابی عملکرد (مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف) و درخواست تکمیل فرم‌ها براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد
  2. تکمیل فرم توسط ارزیابی شونده و ارسال به ارزیابی کننده مافوق (مرکز نظارت و ارزیابی استانی)
  3. بررسی توسط واحد مافوق ارزیابی شونده
  4. بررسی توسط کمیته ارزیابی عملکرد مستقر در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
  5. اعلام نتیجه ارزیابی درقالب گزارش به سازمان اداری استخدامی، وزیر و ارزیابی شونده

 

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۷ )