ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی

تعداد بازدید:۴۸۴۵
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۴۲۳۶۹۱۰۰
کد۱۵۳
عنوان خدمت/وظیفهارزیابی عملکرد دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
نشانی
نوع خدمتG2B, G2G
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی
مدارک لازمبه تناسب شاخص های مطرح در ارزیابی عملکرد (عمومی، اختصاصی) لازم است که مستنداتی از سوی واحد ارزیابی شونده ارائه شود.
درخواست الکترونیکی خدمات
شماره تماس82233959-82233947
هزینهندارد
معرفی خدمت گیرند(گان)خدمت گیرنده اصلی ، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه بوده و بخش های زیر بعنوان ذینفعان این خدمت مطرح می شوند. اشخاص حقوقی (دانشگاه و موسسات پژوهشی و پارک ها، سایر واحدهای ستاد وزارت عتف)
محل برگزاریاین خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود.
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

- مدیریت عملکرد ستاد و صف (دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) بر اساس دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی

- ارزیابی کلان عملکرد سالیانه وزارت عتف (صف و ستاد) به نحوی انجام می‌شود که کلیه شاخص‌های عمومی و اختصاصی (به تناسب ماهیت واحدهای ارزیابی شونده) از واحدهای ستاد و صف دریافت شده، توسط مرکز نظارت بررسی شده و برای سازمان امور استخدامی ارسال می‌شود.

  • درحوزه ستاد، واحد سازمانی اطلاعات موردنیاز برای گزارش را از متولی داده در ستاد وزارت دریافت می‌کند
  • در حوزه صف، اطلاعات را از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوی دریافت می‌کند

عناوین فرایندهای خدمت:

  1. اطلاع رسانی درخصوص آغاز فرایند ارزیابی عملکرد از سوی واحد متولی ارزیابی عملکرد (مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف) و درخواست تکمیل فرم‌ها براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد
  2. تکمیل فرم توسط ارزیابی شونده و ارسال به ارزیابی کننده مافوق (مرکز نظارت و ارزیابی استانی)
  3. بررسی توسط واحد مافوق ارزیابی شونده
  4. بررسی توسط کمیته ارزیابی عملکرد مستقر در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
  5. اعلام نتیجه ارزیابی درقالب گزارش به سازمان اداری استخدامی، وزیر و ارزیابی شونده

 

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۷ )