جایابی، انتقال یا لغو تعهد برای فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه های سراسری

تعداد بازدید:۴۷۵۹
شناسه۱۵۰
عنوان خدمت/وظیفهجایابی، انتقال یا لغو تعهد برای فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه های سراسری
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازم• برای پیگیری وضعیت اشتغال و تهیه معرفی نامه جایابی پس از اعلام عدم نیاز، بایستی (تصویر ابلاغ بورس + اطلاعات شناسنامه ای+ آدرس، تلفن+ سوابق تحصیلی) وجود داشته باشد. • برای انتقال یا لغو تعهد، پرونده شخص شامل کلیه مدارک فوق به همراه تصویر کلیه عدم نیازهای دریافتی بایستی در جلسه کمیته بررسی شود.
معرفی خدمت گیرند(گان)اشخاص حقیقی (دانشجوی بورسیه) اشخاص حقوقی (موسسه، وزارت عتف، سازمان های تابعه، دیگر دستگاه ها)
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه
  • با آغاز فرایند جایابی، مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی نسبت به معرفی فرد به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی مجری رشته اعم از دولتی و غیردولتی رشته اقدام می نماید. پس از دریافت اعلام نیاز از یک یا چند دانشگاه یا موسسه، مراتب در کمیته جایابی مطرح شده و این امر موجب صدور ابلاغ بورس خواهد شد.
  • درصورت عدم موفقیت در جایابی به سبب عدم نیاز از سوی تمامی دانشگاه های مجری (و موسسات مرتبط) پرونده برای بررسی یا لغو تعهد به کمیته ارسال می شود.
  • بر اساس بخشنامه شماره ۱۵۶۰/۱۱ مورخ ۱۹/‏۰۳/‏۷۹‬ انتقال تعهدات خدمتی دانش آموختگان بورسیه های داخل و خارج از کشور و دانش آموختگان ارز بگیر به وزارت تنها با موافقت وزیر علوم، تحقیقات وفناوری امکان پذیر است. در صورت عدم نیاز و دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی کشور به متعهدین خدمت به وزارت، و بر اساس تشخیص دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی، انتقال تعهدات خدمتی آنها به سایر دستگاهها، پس از تایید کمیته لغو و انتقال تعهدات و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بلامانع می باشد.
آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳۳ )