مصوبه ادغام، ارتقاء و انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید:۳۶۴۴
کد۱۴۷
عنوان خدمت/وظیفهمصوبه ادغام، ارتقاء و انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمعاونت آموزشی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://hes.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)- آحاد جامعه آموزش عالی
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

اهداف اصلی: آمایش آموزش عالی

  • تکمیل اطلاعات پایه موسسه آموزش عالی (حوزه عملکرد، مشخصات عمومی،)
  • اطلاعات مجوز رشته محل ها هر موسسه که نشان دهنده وضعیت علمی دانشگاهها است
  • اطلاعات نمودار سازمانی و سازمان تفضیلی

منطقه بندی دانشگاهها

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴ )