درخواست مجوز رشته محل

تعداد بازدید:۹۱۵۰
شناسه۱۴۶
عنوان خدمت/وظیفهدرخواست مجوز رشته محل
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر گسترش آموزش عالی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمفرم تکمیل شده (فرم به صورت برخط در سامانه به آدرس http://hes.msrt.ir در دسترس می باشد)
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://hes.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)- موسسات و مراکز آموزش عالی - مدیران آموزش عالی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

هدف:

  • ساماندهی وضعیت پذیرش دانشجو
  • نحوه تعیین ظرفیت رشته‌های دانشگاهی

تصویب رشته‌های جدید و توسعه فضای آموزشی کشور در کنار صدور مجوز برای مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای،

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۵ )