فرایند بازنگری برنامه های درسی

تعداد بازدید:۴۱۵۵
شناسه۱۴۴
عنوان خدمت/وظیفهفرایند بازنگری برنامه های درسی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه ریزی آموزش عالی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمطرح توجیهی برنامه درسی- فایل برنامه پیشنهادی- الزامات تدوین برنامه درسی فرم تکمیل شده (فرم به صورت برخط در سامانه به آدرس www.hes.msrt.ir در دسترس می باشد)
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://hes.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)- موسسات و مراکز آموزش عالی - دانشجو - پژوهشگران - مدیران آموزش عالی - استاد - سایر دستگاههای اجرایی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

منظور از بازنگری برنامه های درسی اصلاح، تکمیل و بازنویسی برنامه بر اساس ارزشیابی ها، تغییر نیازها و داده های نو، تغییر روش ها، محتوا و الزامات قانونی؛ تغییر مسیر؛ ضرورت زمان و مکان و نگرش نو به دانش، مهارت و یادگیری است.

بازنگری برنامه های درسی باید در جهت تحول و نوآوری و روزآمد کرن مطالب بینجامد و به تغییرات صوری و شکلی اکتفا نشود.

اهداف اصلی بازنگری برنامه های درسی:

  • توانائی و مهارت های اعضای هیات علمی دانشگاهها متناسب با تحول در برنامه ها روزآمد شود

میزان توانائی و مهارت فارغ التحصیلان هر رشته ارزیابی شود.

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۶ )