تخصیص ارز دانشجویی

تعداد بازدید:۳۴۰۱۵
کد۱۳۶
عنوان خدمت/وظیفهتخصیص ارز دانشجویی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازم- داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تذکر : معافیت تحصیلی برای هر مقطع یکبار صادر میشود لذا متقاضیان میبایستی پذیرش در مقطع بالاتر از آخرین مدرک تحصیلی خود را اخذ نمایند. - کسب حد نصاب یکی از آزمونهای زبان خارجی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری MSRT(MCHE)=۴۴ TOLIMO=۴۴۴ IELTS=۵ TOEFL/PBT=۴۴۴ TOEFL/IBT=۴۵ - دارابودن اصل پذیرش قطعی ( غیر مشروط ) از دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲ -کسب حد نصاب یکی از آزمون‌های زبان خارجی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری MSRT(MCHE)=۴۰ TOLIMO=۴۴۰ IELTS=۵ TOEFL/PBT=۴۴۰ TOEFL/IBT=۴۵ ۳ -دارابودن اصل پذیرش قطعی ( غیر مشروط ) از دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( ضمناً برای متقاضیان ادامه تحصیل در کشور‌آمریکا ، ارائه فرم I-۲۰ الزامی است.) تذکر : اسامی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در وبگاه اداره کل دانش آموختگان معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل دسترسی می‌باشد.
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
هزینه۳۴۰۰۰۰ ریال شماره حساب بانکی ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه دانشجویانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل می باشند یا پذیرش برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اخذ نموده اند
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۳۸ )