تعداد بازدید:۱۶۷۰

تخصیص ارز دانشجویی تعداد بازدید:۱۶۷۰

عنوان خدمت/وظیفهتخصیص ارز دانشجویی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازم۱-داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تذکر : معافیت تحصیلی برای هر مقطع یکبار صادر می‌شود لذا متقاضیان می‌بایستی پذیرش در مقطع بالاتر از آخرین مدرک تحصیلی خود را اخذ نمایند. ۲ -کسب حد نصاب یکی از آزمون‌های زبان خارجی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری MSRT(MCHE)=۴۰ TOLIMO=۴۴۰ IELTS=۵ TOEFL/PBT=۴۴۰ TOEFL/IBT=۴۵ ۳ -دارابودن اصل پذیرش قطعی ( غیر مشروط ) از دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( ضمناً برای متقاضیان ادامه تحصیل در کشور‌آمریکا ، ارائه فرم I-۲۰ الزامی است.) تذکر : اسامی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در وبگاه اداره کل دانش آموختگان معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل دسترسی می‌باشد.
آدرس وب سایتhttp://nesha.saorg.ir
هزینه۳۴۰۰۰۰ ریال
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشجویانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل می باشند
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

کلیه دانشجویانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل می باشند یا پذیرش برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اخذ نموده‌اند. متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با هزینه شخصی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر می‌توانند با احراز شرایط مورد نیاز از تسهیلات غیر ارزی ذیل برخوردار شوند.

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۳۹۷