صدور گواهی نامه توانمندی‌های فناورانه

تعداد بازدید:۳۲۱۲
شناسه۱۳۲
عنوان خدمت/وظیفهصدور گواهی نامه توانمندی‌های فناورانه
دسته بندیکسب و کار
ار‌ائه دهندهسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمطرح در سامانه ثبت شود.راهنمای هر مرحله در سامانه موجود است .
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://fanavari.irost.org
هزینه۲۰،۰۰۰،۰۰۰ – ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
معرفی خدمت گیرند(گان) صنایع و شرکتهای تولیدی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران جهت اجرای هر چه بهتر نقش و وظائف سازمان در ارتباط با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور (مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی) و قانون خرید دانش فنی (ماده ۱۰۷ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی) که مسئولیت اجرای آن از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تفویض شده است، بررسی و صدور تائیدیه توانمندی های فناورانه برای شرکت های تولیدی / فنی و مهندسی که توانمندی فناورانه‌ای را اظهار نمایند، به انجام می رساند.

بدین منظور این سازمان اقدام به طراحی و کاربری سامانه ارزیابی توانمندی های فناورانه نموده و این امکان را مهیا ساخته است تا تمامی مراحل ارزیابی، اعم از ثبت نام، ارسال اطلاعات و فرایند داوری به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت قابل انجام باشد. این سامانه همچنین برای کارشناسان دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت این امکان را فراهم ساخته تا مستقل از مکان جغرافیایی نسبت به انتخاب داوران اقدام نمایند.

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۹ )