امتیازدهی اختراعات و نوآوری‌ها

تعداد بازدید:۴۶۲۵
کد۱۰۴
عنوان خدمت/وظیفهامتیازدهی اختراعات و نوآوری‌ها
دسته بندیمخترعین و صاحبان ایده
ار‌ائه دهندهسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازم- گواهی‌نامه ثبت اختراع - شرح، توصیف و ادعانامه ثبت اختراع
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://patent.irost.org
هزینه۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال حقیقی ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوقی
معرفی خدمت گیرند(گان)مالکین اختراعات ثبت شده (حقیقی و حقوقی)
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: ۲ تا ۳ ماه

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲۳ )