مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج

تعداد بازدید:۶۳۷۱۴
کد۱۰۲
عنوان خدمت/وظیفهمجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازم۱ـ شرایط عمومی‌: الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ب ـ حسن شهرت‌. پ ـ عدم وجود سوء پیشینه کیفری مؤثر. ت ـ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان ذکور. ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر با تأیید مراجع ذی‌صلاح‌. ج ـ داشتن حداقل سی (۳۰) سال سن‌. چ ـ تأهل‌. ۲ـ شرایط اختصاصی‌: الف ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن . ب ـ دارا بودن توانایی لازم برای انجام وظایف و امور مربوط‌. پ ـ آشنایی نسبی با حداقل یکی از زبانهای بین‌المللی‌. ت ـ آشنایی و سابقه کار در امور فرهنگی‌، آموزشی یا خدمات دانشجویی‌.
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
هزینه۱۱۵۰۰۰۰ ریال (صدور) شماره حساب (بانک ملی) ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲ ۶۰۰۰۰۰ ریال (تمدید) شماره حساب (بانک ملی) ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲
معرفی خدمت گیرند(گان) دانش آموختگان کارشناسی و به بالا
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۶۱۷ )