تایید مدارک دانش آموختگان داخل (جهت ترجمه)

تعداد بازدید:۱۹۰۲۶۲
کد۱۰۱
عنوان خدمت/وظیفهتایید مدارک دانش آموختگان داخل (جهت ترجمه)
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازممدارک تحصیلی، مدارک شناسایی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://Portal.saorg.ir
هزینه۲۳۰۰۰۰ ریال(دانشنامه) شماره حساب بانکی ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲- ۱۷۰۰۰۰ ریال(ریزنمرات) شماره حساب بانکی۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲- ۶۰۰۰۰ ریال (گواهی رتبه ممتازی) شماره حساب بانکی۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲-
معرفی خدمت گیرند(گان) دانشجویان غیرانتفاعی،پیام نور و علمی کاربردی و دولتی
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

لازم به ذکر است دانشجویان و دانش آموختگانی که قبلاً در سامانه http://mad.saorg.ir تقاضای خود را ثبت نموده اند همچنان قابل بررسی و اقدام می باشد.

قوانین و مقررات بالادستی:

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعرفه ارائه تسهیلات دانشجویی

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۱۲۲ )