تایید مدارک دانش آموختگان جهت ترجمه

تعداد بازدید:۱۴۲۸۱
عنوان خدمت/وظیفهتایید مدارک دانش آموختگان جهت ترجمه
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازممدارک تحصیلی، مدارک شناسایی
آدرس وب سایتhttp://Portal.saorg.ir
هزینه۲۳۰۰۰۰ ریال(دانشنامه) شماره حساب بانکی ۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲ ۱۷۰۰۰۰ ریال(ریزنمرات) شماره حساب بانکی۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲ ۶۰۰۰۰ ریال (گواهی رتبه ممتازی) شماره حساب بانکی۲۱۷۲۰۱۹۰۰۶۰۰۲
معرفی خدمت گیرند(گان)فعلا: دانشجویان غیرانتفاعی،پیام نور و علمی کاربردی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

 

قوانین و مقررات بالادستی:

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعرفه ارائه تسهیلات دانشجویی

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۷
( ۱۶ )