نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت های دانشجویی

تعداد بازدید:۱۹۸۸
کد۱۰۰
عنوان خدمت/وظیفهنظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت های دانشجویی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمفرم های الکترونیکی تکمیل شده ارزیابی عملکرد
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)معاونت های دانشجویی دانشگاه ها
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

ارزیابی عملکرد معاونت های دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳ )