• ENGLISH
  • سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • آ + آ -
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتریخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشورخدمات دانشگاه هامعاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدیدخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
لغو تعهد آموزش رایگانخدمات دانشجویانسازمان امور دانشجویان
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی رسمی و آزمایشیخدمات اعضای هیات علمیمرکز جذب اعضای هیات علمی
حمایت از پایان نامه های قرآنی - مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشورخدمات پژوهش و فناوریمرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
اعطای تسهیلات به محققان قرآنی - مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشورخدمات پژوهش و فناوریمرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
حمایت از تعاملات علمی و بین المللی قرآنی - مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشورخدمات پژوهش و فناوریمرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
بازرسی و پاسخگویی به شکایاتخدمات اعضای هیات علمیدفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات
معرفی اعضای محترم هیات علمی به سفارت خانه ها جهت دریافت روادید برای دوره های فرصت مطالعاتیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
معرفی اعضای محترم هیات علمی به سفارت خانه ها جهت دریافت روادید برای شرکت در کنفرانس های بین المللیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
معرفی اعضای محترم هیات علمی به بانک جهت دریافت ارز برای شرکت در کنفرانس های بین المللیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
حمایت از طرحهای پژوهش و آموزش عالی قرآنی - مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشورخدمات پژوهش و فناوریمرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
درگاه فرهنگیخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
سامانه ثبت اثار جشنواره ملی رویشخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
سامانه ثبت آثار جشنواره حرکتخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
سامانه ثبت آثار تئاتر دانشگاهیخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
سامانه آموزش مجازیخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
جشنواره رضویخدمات دانشگاه هامعاونت فرهنگی و اجتماعی
سفرهای علمی بین المللیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی