خدمات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۹ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
اخذ ویزا برای پذیرش مهمانان خارجی برای ستاد و صفخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
کمک جهت بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجوییخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
ثبت درخواست حمایت از نخبگان خارج از کشورخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
ارایه تسهیلات کارگاه مهارت محور و تولیدیکسب و کارصندوق رفاه دانشجویان
تخصیص ارز برای شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
توزیع یارانه غذا برای دانشگاه ها و موسسه های غیر دولتیخدمات دانشگاه هاصندوق رفاه دانشجویان
صدور مجوز برگزاری کنفرانس های بین المللی در داخل کشورخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
ارایه تسهیلات برای حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجوییکسب و کارصندوق رفاه دانشجویان
صدور گواهی سیستم نمره دهی و تعداد واحدها و دروس رشته های تحصیلیخدمات دانشجویانمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
سازماندهی میزبانی و برگزاری رخدادها و اجلاس های علمی و فناوری سازمان های بین المللی در کشور خدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
ارائه معرفی نامه برای اخذ ویزای مهمانان خارجی دانشگاه ها خدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
ثبت درخواست حمایت از نخبگان خارج از کشورخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
تاسیس و میزبانی سازمان ها و نهادهای بین المللی و شبکه های علمی و تخصصی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرتبطخدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
اخذ عضویت دانشگاهها برای عضویت در سازمان های تخصصی خدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
اعزام هیات های علمی وزارتی و دانشگاهی برای شرکت در اجلاس های بین المللی خدمات دانشگاه هامرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
اخذ مجوز کارکنان و مدیران شاغل در دانشگاه ها برای سفرهای خارجیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
صدور معرفی نامه به سفارت خانه ها برای دریافت ویزا برای فرصت مطالعاتیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
معرفی نامه به سفارت خانه ها برای دریافت ویزا برای شرکت در کنفرانس و فرصت مطالعاتیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
تخصیص ارز برای شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمی اعضای هیات علمیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
معرفی اعضای هیات علمی طرح سربازی به سپاه برای دریافت ویزا برای شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمیخدمات اعضای هیات علمیمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی