قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی

تعداد بازدید:۳۳۶۴۶

 

"بسمه تعالی"

" خلاصه شرح حال"

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی‌: عبدالرضا باقری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: ۱۳۳۷

محل تولد: یزد

 

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ژنتیک و اصلاح نباتات‌ - گرایش بیوتکنولوژی‌

دانشگاه محل تحصیل: کارشناسی و کارشناسی ارشد در ایران و دوره دکتری تخصصی در خارج از کشور

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد- استاد پایه ۳۱، گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

سوابق و آثار علمی

۱ - تدریس دروس مختلف ژنتیک، اصلاح نباتات، کشت بافت های گیاهی و بیوتکنولوژی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

۲- مجری و همکار بیش از ۵۰ طرح پژوهشی

۳- راهنمایی و مشاوره بیش از ۵۰ پایان نامه در دوره های ارشد و دکتری

۴- تالیف و ترجمه ۲۷ عنوان کتاب تخصصی در حوزه های ژنتیک، اصلاح نباتات، کشت بافت و به نژادی

۵- انتشار ۱۱۹ مقاله علمی- پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی‌

۶- انتشار ۴۵ مقاله علمی- پژوهشی در مجلات علمی معتبر خارجی

۷- ارایه ۱۴۹ مقاله در همایش‌های داخلی و انتشار آنها به صورت خلاصه مقاله و یا مقاله کامل

۸: ارایه ۴۰ مقاله در همایش‌های بین المللی و انتشار آنها به صورت خلاصه مقاله و یا مقاله کامل

عضویت در انجمن‌‌های علمی و هیات تحریریه مجلات علمی پژوهشی

۱ - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

۲- انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران‌.

۳- انجمن ژنتیک جمهوری اسلامی ایران.

۴- عضو هیات تحریریه مجله تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند از سال ۱۳۸۷ تا دی‌ماه ۱۳۹۰.

۵- عضو هیات تحریریه مجله پژوهش‌های زراعی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۸۳ تاکنون.

۶- عضو هیات تحریریه مجله پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه مازندران از سال ۱۳۸۵ تاکنون.

۷- عضو هیات تحریریه و سر دبیر مجله پژوهش‌های حبوبات ایران، دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۸۷ تاکنون.

۸- عضو هیات تحریریه مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۷ تاکنون.

سوابق اجرایی و همکاری‌‌های علمی با دستگاه‌های اجرایی و تحقیقاتی کشور

۱- عضو کمیته کشاورزی جهاد دانشگاهی و شورای مدیریت جهاد دانشکده‌ کشاورزی‌ (از سال‌ ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳).

۲- دبیر بخش کشاورزی و صنایع غذایی سازمان پژوهش‌های‌ علمی‌ و صنعتی‌ ایران‌، مرکز خراسان‌، ۲۱/۷/۱۳۶۶ لغایت‌ ۲۶/۱/۱۳۶۹.

۳- عضویت در هیأت اجرائی سازمان پژوهش‌های علمی‌ و صنعتی‌ ایران‌، مرکز خراسان‌، ۱۶/۱/۱۳۶۸ لغایت‌ ۲۶/۱/۱۳۶۹.

۴- عضویت در هسته تحقیقات دیم و ارائه خدمات‌ مشاوره‌ای‌ در ارتباط‌ با طرح‌‌های‌ مشترک‌ بین‌ جهاد سازندگی‌ استان‌ خراسان‌ و دانشکده‌ کشاورزی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد (از سال‌ ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹).

۵- مجری برگزاری اولین گردهمائی زعفران در سال‌ ۱۳۶۷ در قائن‌.

۶- عضو کمیته جشنواره خوارزمی در استان خراسان در سال ۱۳۶۷.

۷- همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان در اجرای طرح‌های‌ تحقیقاتی مشترک‌ و همچنین‌ دانشکده‌ با آن‌ مرکز و شرکت‌ در جلسات‌ منظم‌ شورای‌ تحقیقات‌ کشاورزی‌ استان‌ به‌ عنوان‌ عضو شورا (از سال‌ ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷‌).

۸- همکاری با سازمان تحقیقات کشاورزی و ستاد حبوبات کشور (از سال‌ ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷).

۹- عضو کمیته علمی و اجرائی اولین سمینار زرشک در سال‌ ۱۳۷۴ در بیرجند.

۱۰- معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد، ۳۰/۳/۱۳۷۴ لغایت‌ ۱۴/۸/۱۳۷۵.

۱۱- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، ۳۰/۳/۷۴ لغایت‌ ۱۴/۸/۱۳۷۵.

۱۲- مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد، ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ تا ۰۱/‏۰۶/‏۷۷‬

۱۳- مسئول گروه نظارت و ارزشیابی مراکز تحقیقات کشاورزی ناحیه‌ شرق کشور (وزارت‌ کشاورزی‌)، از ۰۲/‏۰۳/‏۱۳۷۵‬ به‌ مدت‌ دو سال.

۱۴- عضو کمیسیون کشاورزی شورای پژوهش و فن‌‌آوری استان‌ خراسان‌، ۲۷/۳/۷۶ به‌ مدت‌ یک سال.‌

۱۵- مسئول شاخه بیوتکنولوژی کشاورزی شورای پژوهش‌ و فن‌آوری‌ استان‌ خراسان‌، از ۲۷/‏۰۳/‏۷۶‬ به‌ مدت‌ یک سال.

۱۶- رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از ۱۰/‏۰۵/‏۷۷‬ تا ۱۶/‏۰۶/‏۸۴‬

۱۷- نایب رئیس شورای پژوهش و فن‌‌آوری استان‌ خراسان‌، از ۰۹/‏۰۶/‏۷۷‬ تا ۳۰/‏۱۲/‏۷۹‬

۱۸- عضو کمیته ملی زیست فناوری کشور از ۲۳/‏۱۱/‏۷۹‬ تا ۸۳.

۱۹- عضو شورای مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان از ۱۵/‏۰۱/‏۸۰‬ تا ۱۶/‏۰۶/‏۸۴‬

۲۰- عضو کمیته پژوهش و فناوری استان خراسان از ۱۵/‏۰۱/‏۱۳۸۰‬ تا ۱۶/‏۰۶/‏۸۴‬

۲۱- عضو شورای علوم و آموزش عالی کشور (شورای گسترش) از ۱۳۸۰ تا ۱۶/‏۰۶/‏۸۴‬

۲۲- دبیر سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۲.

۲۳- عضو کمیته علمی سومین همایش ملی زعفران در سال ۱۳۸۲.

۲۴- عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان از آذر ماه ۸۲ تا ۱۶/‏۰۸/‏۸۴‬

۲۵- عضو هیأت مدیره انجمن بیوتکنولوژی خراسان از شهریور ماه ۱۳۸۲ تا دی‌ماه ۸۴.

۲۶- دبیر اولین همایش ملی حبوبات در سال ۱۳۸۴.

۲۷- عضو کمیته علمی دومین سمپوزیوم بین‌المللی بیولوژی و تکنولوژی زعفران در سال ۱۳۸۵.

۲۸- مدیر گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد از مرداد ماه ۸۶ تا شهریور ۸۸.

۲۹- عضو کمیته علمی دومین همایش ملی حبوبات در سال ۱۳۸۶.

۳۰- عضو هیات داوران ششمین جشنواره فردوسی در سال ۱۳۸۶.

۳۱- عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی طلای سرخ (زعفران) در سال ۱۳۸۶.

۳۲- عضو هیات داوران اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن در سال ۱۳۸۷.

۳۳- عضو هیات داوران دهمین کنگره زنتیک ایران در سال ۱۳۸۷.

۳۴- عضو شورای انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد از سال ۱۳۷۷ تاکنون.

۳۵- عضو کمیته علمی ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸.

۳۶- عضو شورای علمی گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان (سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران- شاخه خراسان) و همکاری‌های علمی‌ در ارتباط‌ با مشاوره‌ و اجرای‌ طرح‌های‌ تحقیقاتی از سال ۱۳۷۴ تاکنون.

۳۷- عضو کمیته تخصصی بهبود گروه‌های آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد از مردادماه ۸۸ تاکنون.

۳۸- عضو کمیته علمی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در سال ۸۹.

۳۹- عضو کمیته علمی سومین همایش ملی حبوبات در سال ۸۹.

۴۰- مدیر گروه پژوهشی کشت بافت گیاهی پژوهشکده علوم و فناوری جهاد دانشگاهی مشهد از سال ۱۳۸۷ تاکنون.

۴۱- عضو کمیته علمی سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک در سال ۹۰.

۴۲- عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی حبوبات در سال ۹۰.

۴۳- عضو کمیته علمی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در سال ۹۱.

۴۴- عضو هیات امنای دانشگاههای فردوسی مشهد، آزاد اسلامی منطقه خراسان و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

۴۴- رییس کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی گروه کشاورزی و منابع طبیعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۹۳ تا ۹۶

۴۵- قائم مقام معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ابتدای سال ۹۳ تا آذرماه ۹۴

۴۶- مشاور وزیر علوم و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه از آذرماه ۹۴ تاکنون