ستاد سلامت

هشدار سازمان بهداشت جهانی: همه گیری کرونا در جهان در نقطه بحرانی است | واکسیناسیون به‌تنهایی کافی نیست

هشدار سازمان بهداشت جهانی: همه گیری کرونا در جهان در نقطه بحرانی است | واکسیناسیون به‌تنهایی کافی نیست

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد: همه گیری کووید-۱۹ در جهان هنوز «در یک نقطه بحرانی» قرار دارد؛ به‎طوری که موارد جدید ابتلا به ۴.۴ میلیون مورد در هفته افزایش یافته و شیوع جهانی این بیماری «به طور چشمگیری در حال رشد» است.سازمان بهداشت جهانی هشدار داد: همه گیری کووید-۱۹ در جهان هنوز «در یک نقطه بحرانی» قرار دارد؛ به‎طوری که موارد جدید ابتلا به ۴.۴ میلیون مورد در هفته افزایش یافته و شیوع جهانی این بیماری «به طور چشمگیری در حال رشد» است. 

ادامه مطلب
چالش‌های دارودرمانی بیماری کووید-۱۹

چالش‌های دارودرمانی بیماری کووید-۱۹

گزارش علمی « چالش‌های دارودرمانی بیماری کووید-۱۹»، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی بیماری کرونا، توسط گروه بیوتکنولوژی/ زیست پزشکی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بیماری کووید-۱۹ در محیط‌های کاری

شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بیماری کووید-۱۹ در محیط‌های کاری

گزارش علمی «شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بیماری کووید-۱۹ در محیط‌های کاری»، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی بیماری کرونا، توسط پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
«کرونا و کشاورزی»

«کرونا و کشاورزی»

گزارش علمی «کرونا و کشاورزی»، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی کووید۱۹، توسط پژوهشگران دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
چگونگی تولید واکسن کووید-۱۹

چگونگی تولید واکسن کووید-۱۹

گزارش چگونگی تولید واکسن کووید-۱۹، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی کرونا، توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ترجمه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی

پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی

گزارش علمی پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی، از مجموعه گزارش‌های بین‌المللی آموزش عالی و بحران کرونا توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترجمه و تدوین گردید.

ادامه مطلب