ستاد سلامت

چالش‌های دارودرمانی بیماری کووید-۱۹

چالش‌های دارودرمانی بیماری کووید-۱۹

گزارش علمی « چالش‌های دارودرمانی بیماری کووید-۱۹»، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی بیماری کرونا، توسط گروه بیوتکنولوژی/ زیست پزشکی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بیماری کووید-۱۹ در محیط‌های کاری

شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بیماری کووید-۱۹ در محیط‌های کاری

گزارش علمی «شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بیماری کووید-۱۹ در محیط‌های کاری»، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی بیماری کرونا، توسط پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
«کرونا و کشاورزی»

«کرونا و کشاورزی»

گزارش علمی «کرونا و کشاورزی»، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی کووید۱۹، توسط پژوهشگران دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
چگونگی تولید واکسن کووید-۱۹

چگونگی تولید واکسن کووید-۱۹

گزارش چگونگی تولید واکسن کووید-۱۹، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی کرونا، توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ترجمه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی

پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی

گزارش علمی پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی، از مجموعه گزارش‌های بین‌المللی آموزش عالی و بحران کرونا توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترجمه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
ضرورت استفاده از اپلکیشین ماسک دانشگاه شریف برای غربالگری هوشمند
رئیس جمهوری تاکید کرد:

ضرورت استفاده از اپلکیشین ماسک دانشگاه شریف برای غربالگری هوشمند

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا بر ضرورت استفاده از اپلکیشین رصد تماس [ماسک] تولیدی دانشگاه صنعتی شریف برای غربالگری هوشمند تاکید کرد.

ادامه مطلب
ویروس کرونا و محیط دانشگاه‌ها
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر کرد:

ویروس کرونا و محیط دانشگاه‌ها

گزارش ویروس کرونا و محیط دانشگاه‌ها (آموزش عالی در آمریکا چگونه می‌تواند پاسخ به ویروس کرونا را ساماندهی کند؟) به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ترجمه شد و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

ادامه مطلب
اپلیکیشن تاک «تغذیه، ایمنی و کرونا» طراحی و تولید شد
به منظور دسترسی به اطلاعات موثق برای مقابله با بیماری کرونا؛

اپلیکیشن تاک «تغذیه، ایمنی و کرونا» طراحی و تولید شد

اپلیکیشن تاک «تغذیه، ایمنی و کرونا» به منظور پاسخ به نیاز روز جامعه، جهت دستیابی به اطلاعات موثق برای مقابله با بیماری کرونا طراحی و تولید شد.

ادامه مطلب