کنفرانس‌ها

دومین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر برگزار شد
به میزبانی دانشگاه گلستان؛

دومین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر برگزار شد

دکتر هادی عمرانی عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان و دبیر اجرایی همایش ملی زمین شناسی گفت: در سال جهانی علوم پایه با هدف هم‌افزایی علمی در حوزه البرز و دریای خزر، دومین همایش ملی دوسالانه زمین‌شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر با ارائه بیش از ۹۰ مقاله برگزار شد.

ادامه مطلب