اخبار ستادی - آرشیو

کارگاه آموزشی الگوهای مناسب برای مدیریت پارک های علم و فناوری
با حضور دکتر کشمیری در دانشگاه تهران برگزار شد؛

کارگاه آموزشی الگوهای مناسب برای مدیریت پارک های علم و فناوری

کارگاه آموزشی «الگوهای مناسب برای مدیریت پارک های علم و فناوری»، با حضور دکتر مهدی کشمیری، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری ، دکترداریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد ،دکترمصطفی کریمیان اقبال، و جمعی از مدیران پارک های علم و فناوری کشور، در محل دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
توسعه کیفی رشته های تحصیلی و مأموریت گرا شدن آنها از اولویت های وزارت علوم است
دکتر باقری در جلسه شورای دانشگاه لرستان:

توسعه کیفی رشته های تحصیلی و مأموریت گرا شدن آنها از اولویت های وزارت علوم است

دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت های اُمنا و هیئت ممیزه مرکزی در جلسه شورای دانشگاه لرستان گفت: توسعه و ارتقای کیفی رشته‌های تحصیلی و مأموریت‌گرا شدن آنها، از اولویت‌های وزارت علوم است.

ادامه مطلب
افتتاح مجتمع آزمایشگاهی و گلخانه‌های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان
با حضور قائم مقام وزیر علوم صورت گرفت؛

افتتاح مجتمع آزمایشگاهی و گلخانه‌های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

با حضور دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت های اُمنا و هیئت ممیزه مرکزی و دکتر مسعود شمس بخش مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم، مجتمع آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان و گلخانه‌های این دانشکده، افتتاح شد.

ادامه مطلب