اخبار ستادی - آرشیو

مشاور وزیر علوم: نقش قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هدایتی، نظارتی و حمایتی است

مشاور وزیر علوم: نقش قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هدایتی، نظارتی و حمایتی است

دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه مرکزی نقش قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را هدایتی، نظارتی و حمایتی دانست. به گزار...

ادامه مطلب
رییس سازمان امور دانشجویان :ورزش در میان دانشگاهیان و دانشجویان نسبت به اقشار مردم از وضعیت بهتری برخوردار است

رییس سازمان امور دانشجویان :ورزش در میان دانشگاهیان و دانشجویان نسبت به اقشار مردم از وضعیت بهتری برخوردار است

دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان بر گسترش ورزش های همگانی در بین دانشجویان و دانشگاهیان جهت شادابی و جلوگیری از فقر حرکتی آنان تاکید کرد . به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،...

ادامه مطلب

رییس سازمان امور دانشجویان :ورزش در میان دانشگاهیان و دانشجویان نسبت به اقشار مردم از وضعیت بهتری برخوردار است

دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان بر گسترش ورزش های همگانی در بین دانشجویان و دانشگاهیان جهت شادابی و جلوگیری از فقر حرکتی آنان تاکید کرد . به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،...

ادامه مطلب