دستاوردهای دانشگاه ها - آرشیو

رونمایی از شبیه ساز کنترل فوران چاه های نفت و گاز
توسط محققان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد؛

رونمایی از شبیه ساز کنترل فوران چاه های نفت و گاز

در دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخلی تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان که در محل نمایشگاه بین المللی اهواز برگزار شد، از شبیه ساز کنترل فوران چاه های نفت و گاز که با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت ملی حفاری ایران ساخته شده، رونمایی شد.

ادامه مطلب