دستاوردهای دانشگاه ها - آرشیو

انعقاد متمم تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شهیدباهنرکرمان و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران صورت گرفت؛

انعقاد متمم تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شهیدباهنرکرمان و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

متمم تفاهم نامه مابین دانشگاه شهیدباهنرکرمان و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور توسط دکترمحمد علی طاهر به عنوان رئیس دانشگاه شهیدباهنرکرمان و دکترنصرت اله ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، در محل دفتر این صندوق به امضاء رسید.

ادامه مطلب