دستاوردهای دانشگاه ها - آرشیو

دانشگاه سمنان در ردیف بیشترین تولید کنندگان علم در کشور قرار گرفت

دانشگاه سمنان در ردیف بیشترین تولید کنندگان علم در کشور قرار گرفت

دکترعلی حقیقی اصل معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان گفت: این دانشگاه با ۶۲۳ مدرک تولید علم در ردیف دانشگاه‌هایی که بیشترین میزان کمیت تولید علم در سال ۲۰۱۶ را داشتند ازسوی اسکوپوس معرفی شد .

ادامه مطلب