ستاد سلامت - آرشیو

نوع دلتای کرونا با ما چه می کند؟

نوع دلتای کرونا با ما چه می کند؟

تنها حالتی که می‌توان جلوی جهش را گرفت تسریع در واکسیناسیون است چرا که واکسن موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و مانع از ایجاد عفونت در بدن توسط ویروس خواهد شد و کاری می کند که فرصت جهش از ویروس گرفته شود

ادامه مطلب