ستاد سلامت - آرشیو

چالش‌های دارودرمانی بیماری کووید-۱۹

چالش‌های دارودرمانی بیماری کووید-۱۹

گزارش علمی « چالش‌های دارودرمانی بیماری کووید-۱۹»، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی بیماری کرونا، توسط گروه بیوتکنولوژی/ زیست پزشکی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و تدوین گردید.

ادامه مطلب