ستاد سلامت - آرشیو

شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بیماری کووید-۱۹ در محیط‌های کاری

شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بیماری کووید-۱۹ در محیط‌های کاری

گزارش علمی «شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بیماری کووید-۱۹ در محیط‌های کاری»، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی بیماری کرونا، توسط پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
«کرونا و کشاورزی»

«کرونا و کشاورزی»

گزارش علمی «کرونا و کشاورزی»، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی کووید۱۹، توسط پژوهشگران دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
چگونگی تولید واکسن کووید-۱۹

چگونگی تولید واکسن کووید-۱۹

گزارش چگونگی تولید واکسن کووید-۱۹، از سری گزارش‌های دیده‌بانی علمی کرونا، توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ترجمه و تدوین گردید.

ادامه مطلب
پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی

پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی

گزارش علمی پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی، از مجموعه گزارش‌های بین‌المللی آموزش عالی و بحران کرونا توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترجمه و تدوین گردید.

ادامه مطلب